Actueel

 

foto’s Jaap Reedijk – www.jaapreedijk.com

Hommage voor Hans Dorrestijn op 19 juni 2017 in de theater De la Mar in Amsterdam.

Een kleine 20 artiesten bracht die avond een eerbewijs aan het werk en de persoon van Hans Dorrestijn. Hoewel geen artiest was ik er bij als vriend van Hans om een speciaal voor hem geschreven vogelverhaal voor te lezen (zie onder ‘columns’). Tijdens de repetities ’s middags werd ik door Evert de Vries, organisator van deze avond, gevraagd om in te vallen voor iemand die verhinderd was en Cirkels te zingen, omdat dit lied weliswaar door mij in het Nederlands bewerkt was, maar ooit door Hans was gezongen in een programma dat hij Cirkels had genoemd. Ik probeerde er onder uit te komen, want ik ben niet echt een zanger en het is een vrij lastig lied. Dat bleek wel toen ik het met de band voorzichtig en op halve kracht zong.
Herman Finkers die even in de zaal had gezeten, vertrouwd me na afloop toe dat het goed klonk, maar dat ik consequent net vóór de maat zong. Dat is niet iets waar je in muziekkringen vrolijk van wordt. Dus nadat we met z’n allen in de artiestenfoyer gegeten hadden, overlegde ik met de pianist en die stelde voor om het alleen met pianobegeleiding te doen, zodat hij me kon volgen als ik minder goed maat zou houden. Het lied ging meteen beter, maar toch liep ik enigszins beschroomd het toneel op toen ik na de pauze als een na laatste Cirkels ten gehore moest brengen. Door gedoe met de microfoon verpestte ik al meteen de eerste regel. Maar daarvan werd ik zo kwaad dat ik me vanaf dat moment heel goed concentreerde en geheel opging in de tekst. Zodanig dat ik overvallen werd door het donderend applaus. In de coulissen werd ik al meteen half omarmd door een vrouw die helemaal aangedaan was. En zij bleek niet de enige te zijn, want na afloop van de avond waren er nogal wat mensen die bekende dat ze bij dit nummer hadden moeten huilen.

 

Journalist Gijs Groenteman heeft een podcast gemaakt over componist Harry Bannink. Hij interviewt daarvoor allerlei mensen die met hem samengewerkt hebben. Begin maart kwam hij langs in Vledderveen. Tijdens ons gesprek liet hij wat liedjes horen van teksten die ik voor Het Klokhuis schreef en Harry op muziek had gezet. Omdat ik in de 20 jaar dat ik voor Het Klokhuis werkte waarschijnlijk een kleine 200 nummers voor dit programma heb geschreven, stonden niet al deze nummers mij helder voor de geest. Dat maakte het extra leuk om sommige nummers terug te horen.

Zondag 4 juni wordt de podcast over Harry Bannink gepresenteerd door Gijs Groenteman middels een voorstelling in Bellevue. Bij die gelegenheid heb ik begeleid door Dick van der Stoep op piano Stormvloedkering gezongen, het laatste nummer waar Harry nog muziek voor heeft gemaakt.

Dit schilderij stond eind mei tegen mijn postbus met een briefje ondertekend door ene Thomas. Later heeft hij zich bekend gemaakt.Thomas Spruijt is zoals hij zelf zegt iemand die heel wat keren naar de trommelaar geluisterd heeft voordat het marmer wat versleten was.